top of page
Header
שילוח בינלאומי
פרטים נוספים
כל המידע, לאורך כל שרשרת הלוגיסטיקה, מרגע קבלת ההזמנה ועד להגעת המשלוח לארץ מצוי במערכת מעקב המשלוחים באינטרנט ובאפליקציה (יישומון) Unifreight Mobile הנגישים ללקוחותינו 24 שעות ביממה.
איש הקשר

תפקיד

תפקיד

שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי
bottom of page