top of page
Header
תנאי המכר 2020
פרטים נוספים
איש הקשר

תפקיד

תפקיד

תנאי המכר 2020

התנאים החדשים של כללי המסחר בתוקף מה 1 לינואר 2020. 
+

תנאי מכר לכל סוגי ההובלה:      תנאי מכר להובלה ימית:
EXW– Ex Works       FAS – Free Alongside Ship
FCA– Free Carrier       FOB – Free On Board
   CPT– Carriage Paid To       CFR – Cost and Freight
CIP– Carriage and Insurance Paid To    CIF – Cost Insurance and Freight
   DAP– Delivered at Place    
DPU– Delivered at Place Unloaded    
DDP– Delivered Duty Paid    

 

 

 

מה השתנה
1) בתנאי המכר CFR, CIF , CPT, CIP  הסיכון בנזק או אובדן הסחורה עובר  לקונה כבר במדינת המוצא.  

2) בתנאי המכר DAP, DPU , DDP הסיכון בנזק או אובדן הסחורה עובר לקונה במדינת היעד.

3) תנאי המכר  DAT שונה ל DPU , בתנאי DPU המסירה לקונה יכולה להתבצע בטרמינל אבל בנוסף גם בכל מקום אחר שיוסכם בין המוכר לקונה ומתאים לריקון הסחורה , התשלום והסיכון שבריקון הסחורה הוא על המוכר.

4) בתנאי המכר הקודמים  CIF ו CIP על המוכר היה לקנות ביטוח ברמת כיסוי  נמוכה Clause C.  
בתנאים החדשים בתנאי המכר  CIP חובה על המוכר לקנות ביטוח ברמת כיסוי גבוהה Clause A  , בתנאי  CIF המוכר חייב לקנות ביטוח אולם ברמת כיסוי  נמוכה Clause C.

5) בתנאי המכר החדש FCA  , המוכר וקונה יכולים להסכים שהקונה ינחה את המוביל להנפיק ש/מ ON-BOARD BILL OF LANDING לפני העמסה של המשלוח על גבי המוביל. זאת בשל העובדה שבהרבה מכתבי אשראי התנאי לקבלת התשלום למוכר הוא בקבלת ש/מ ON-BOARD BILL OF LANDING. 
 

תנאי המכר 2020
bottom of page