top of page
Header

הטסת מכולה 20 רגל באוויר

06.08.2019
הטסת מכולה 20 רגל באוויר

הלמן ישראל בשת"פ עם חברת התעופה ק.א.ל הטיסו מכולה ימית בגודל 20 רגל ובמשקל של למעלה מ-11 טון במבצע מאתגר במיוחד מאיטליה לנמל התעופה בן גוריון בישראל
הפרויקט כלל שינוע יבשתי מורכב במשאית מאיטליה לבלגיה, הטסה מורכבת לא פחות במטוס המטען של ק.א.ל וכל זאת תוך עמידה בלוח זמנים צפוף ובמהירות מקסימלית.

bottom of page