top of page
Header

שינוע מפעל של גדות

15.01.2019
שינוע מפעל של גדות

חברת השילוח הלמן לוגיסטיקה בינלאומית (ישראל) בשיתוף חברת הבת אטלס לוגיסטיקס מסיימת בימים אלה טיפול מיוחד בפרויקט יצוא ימי רחב היקף שבוצע במשך שלושה חודשים.

הפרויקט המיוחד נעשה עבור חברת גדות ביוכימיה וכלל העברת מפעל שלם לזיקוק סוכר מחיפה לאוקראינה. הטיפול הייחודי בהעברת המפעל כללה שימוש ב-106 מכולות מסוג 20 ו-40 רגל, מכולות Flat ומכולות Open Top. בנוסף, הפרויקט כלל העמסה למשאיות ושינוע של 12 יחידות מאסיביות במשקל כולל של 700 טון שהובלו לנמל חיפה בלווי משטרתי מיוחד תוך תיאום עם גורמים רבים בהם נמל חיפה וחברת מנופי אבי.

על מנת לשנע את תריסר היחידות במשקל 700 טון לאוקראינה - הוחכרה אנייה מיוחדת לצורך ההובלה הימית מחיפה לאוקראינה

bottom of page