תנאי המכר Incoterms®  2020

המונחים והכללים החדשים של ארגון הסחר העולמי אשר בתוקף מחודש ינואר 2020. 

© 2019 כל הזכויות שמורות. הלמן ישראל

  • International YouTube Page
  • Israel Linked-In Page
  • Israel Facebook Page