top of page

תנאי המכר Incoterms®  2020

המונחים והכללים החדשים של ארגון הסחר העולמי אשר בתוקף מחודש ינואר 2020. 

תנאי מכר להובלה ימית
תנאי מכר לכל סוגי ההובלה
bottom of page