top of page

הערות להצעות מחיר

כל הצעות המחיר היוצאות מהלמן ישראל כפופות לתנאים ולהגבלות הבאים:

 

המחיר לא כולל  (אלא אם צוין במפורש אחרת בהצעת המחיר):

 • ביטוח 

 • מע"מ ומיסים

 • אגרות / דמי אחסנה / הוצאות נמל/מסוף

 • תשלומים לחב' הספנות / תעופה / חב' שילוח או מחלקת השילוח של הלמן ישראל

 • הוצאות בלתי צפויות לתשלומים לצד ג'

 • שירותים נוספים, במידה ויידרשו יחויבו לפי מחירון הלמן ישראל ולפי השירות הנדרש, כגון :

  • הוצאת דוגמאות

  • בדיקה פיזית של המשלוח 

  • בדיקת ניירת יסודית

  • שחרור במשמרת ב' / שחרור בימי ששי / שחרור במסירה ישירה

  • שחרור רכב / שחרור חפצם אישיים / שחרור חלקי חילוף לרכב

  • טיפול מול משרדי הממשלה/ מכון התקנים

  • שליחויות

  • טיפול בהסבת בנק

  • טיפול בגרעון / פיקדון / תיאום פיקדון

  • שירותים מיוחדים אחרים

 • הובלה יבשתית ושירותים נלווים (סבלות, הנפה, רמפית וכד') בארץ או בחו"ל

 

הערות: 

 • על מנת לאפשר לנו שליטה מלאה במשלוח והבטחת המחירים, אנא העבירו לנו את פרטי הספק כולל מס' טלפון ואיש קשר, במקביל העבירו לספק את פרטי הסוכן שלנו

 • המחירים אינם תקפים לחומרים מסוכנים, חפצי ערך, חומרים מתכלים או מטענים בעלי מידות חריגות

 • המחירים הנקובים בדולר הינם בדולר אמריקאי, אלא אם כן צוין אחרת

 • השהיית מכולה  תחויב לפי תעריף הלמן ישראל  המופיע בהודעת ההגעה

 • דמי טיפול בקרנה 75$

 • בהובלה אווירית יחס משקל/נפח נקבע לפי 6:1 , המחיר יקבע לפני נתוני המשלוח בפועל

 • שערי ההמרה ממט"ח לשקלים יקבעו  לפי שערי החליפין הנהוגים בתחום הספנות / תעופה

 • אין בהצעה הנ"ל מתן אשראי, כל תשלום להלמן ישראל הינו על בסיס מזומן עם הגעת המשלוח לישראל ולפני שחרורו מהמכס

 • הצעת המחיר כפופה לשינויי מחירים מטעם חב' הספנות ו/או ספקי שרות אחרים

 • להלמן ישראל  תהיה זכות עיכבון על כל סוג של משלוחים ו/או נכסים, להבטחת התשלומים המגיעים לה  לרבות תשלומים בגין משלוחים קודמים

 • מכולה תוחזר לנמל במצב זהה לזה שבו נלקחה . על הנהג / בא כוחכם לוודא כי המכולה אינה ניזוקה לפני שחרורה מהנמל/ ממסוף המכולות

 • מכולות מלאות שלא ישוחררו תוך 30 יום ירוקנו בנמל/מסוף , עלויות הריקון יחולו על היבואן

 • אין בהצעה זו משום אישור לחוקיות היבוא של המשלוח הנ"ל לישראל. במידה והנכם מעוניינים במידע לגבי שחרור מכס, רישיונות יבוא, מיסים, מכסים וכד' -  אנא פנו למחלקת עמילות המכס שלנו

 • הלמן ישראל פועלת להסדרת השילוח הבינלאומי ולפיכך אינה אחראית לשינויי נתיב ההובלה ו/או משך ההובלה ו/או איחורים בהגעה ו/או במסירת המטען ו/או נזק/חוסר שיגרמו בעת שהמטען אינו בחזקתה בפועל של הלמן ישראל.

 • במידה וחברת הספנות מכריזה על גמר מסע ו/או "היזק כללי" כל ההוצאות הבלתי צפויות יחולו על היבואן בהתאם לחיובי חברת הספנות

 • אחריותה של הלמן ישראל מוגבלת עפ"י האמנות הבינלאומיות הרלבנטיות או עפ"י שטר המטען, אם הוצא ע"י סוכנים של להמן ישראל, לרבות לעניין תקופות ההתיישנות וגובה האחריות

 • בהתאם לתקנה בין-לאומית - ISPM 15, החל  מה-1 באוקטובר 2009 על כל היבואנים חלה החובה לבצע חיטוי באריזות ומשטחים העשויים מעץ. תקנה זו קובעת כי כל חלקי עץ המלווים משלוח מסחרי שנועדו לתמוך, להגן או לשאת את התוצרת חייבים לעבור טיפול איוד או טיפול חם לפני כניסתם לארץ. טיפול זה ייעשה בחו"ל ובפיקוח הגוף המוסמך לאשר  אותו באותה מדינה. אישור ביצוע טיפול במוצר ייעשה על ידי החתמת המוצר בחותמת המתאימה לתקנה הנ"ל

 • במקרה של מכתב אשראי (C‏/L‏) נא להוסיף את הפסקה הבאה במכתב האשראי  Bill of Lading of forwarder is acceptable

 • לא תחול אחריות כלשהי כלפי מטענים מבוקרי טמפרטורה אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת בכתב קודם לכן לכך

bottom of page