top of page
Header
Hellmann Smart Visibility
פרטים נוספים

הלמן ישראל בשיתוף ק.א.ל - קווי אוויר למטען, מפעילה את יחידות המעקב במשלוחי פארמה כדי לוודא שהמשלוחים לא חורגים מהטמפרטורה המבוקשת ובמידת הצורך נשלחים עדכונים לאנשי התפעול לצורך בדיקת המשלוח כאשר הטמפרטורה מתקרבת לגבול התחתון או העליון.

איש הקשר
שי מוגרבי
שי מוגרבי

סמנכ"ל יבוא ומכירות

03-5688737

054-7007737

שי מוגרבי

תפקיד

Hellmann Smart Visibility

מערכת המעקב Smart Visibility מאפשרת מעקב אחר משלוחים בזמן אמת. מערכת המעקב מתאימה למשלוחים אוויריים, ימיים ויבשתיים. 
מערכת המעקב מאפשרת למשתמש לראות את המיקום המדויק של המשלוח, הטמפרטורה, הלחות, תנודות, חשיפה לאור (פתיחת דלתות) וסטייה מנתיב מוגדר.
המערכת שולחת התראות בכל שינוי במיקום, בטמפרטורה, בלחות, תנודות וחשיפה לאור בזמן אמת. 
הצבתה של יחידת המעקב היא פשוטה (כמו כל לוגר אחר) והמעקב נעשה באתר אינטרנט עם קבלת שם משתמש וסיסמה. 
הזמנה של יחידות המעקב מתבצעת באינטרנט,  כך שאין החובה כי המשלוחים שבהם מוצבת מערכת המעקב יתופעלו על ידי מערכת השילוח והעמילות של הלמן.
מערכות המעקב הן רב פעמיות אולם התשלום הוא לכל יחידה ואין התחייבות שנתית. 
במשלוחי יבוא אנו נבוא לאסוף את היחידות מהיבואנים ובמשלוחי יצוא המקבלים ישלחו את מערכת בדואר חזרה כאשר המערכת נראית כמו מעטפה עם כתובת ההחזרה ללא עלות לשולח.

 

הלמן ישראל בשיתוף ק.א.ל - קווי אוויר למטען, מפעילה את יחידות המעקב במשלוחי פרמצבטיקה כדי לוודא שהמשלוחים לא חורגים מהטמפרטורה המבוקשת ובמידת הצורך נשלחים עדכונים לאנשי התפעול לצורך בדיקת המשלוח כאשר הטמפרטורה מתקרבת לגבול התחתון או העליון.

בזמנים שהחלטות על שרשרת ההספקה והמלאי מתקבלות בצורה אוטומטית, חשוב לקבל  מידע בזמן אמת על התקדמות המשלוחים, מערכת ה-Smart Visibility מעניקה יתרון זה.
 

Hellmann Smart Visibility
bottom of page