חזון טכנולוגי

כל שירותי הלוגיסטיקה במקום אחד

הלמן לוגיסטיקה בינ"ל (ישראל)

Thinking Ahead - Moving Forward

Hellmann Worldwide Logistics